Кое твърдение е вярно за връзката между текста и снимките?
Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от текста и от снимките?
Кое цвете е описано в текста с неговия цвят?
Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от текстаЦветето гергина символизира .
Кое от цветята на снимките не е свързано с информацията от текста?
Какво изразява подчертаната част в изречението?

Можете да подберете стайни цветя, с които ще се чувствате покомфортно и може би ще сте по-щастливи.

В кой ред е посочено вярно значението, с което глаголът "да вярвате" е употребен в текста?
Коя дума не е синоним на думата „хармонична“, употребена в текста?
Като се има предвид информацията в текста кое от посочените цветя символизира истинската любов?
Запишете с думи броя на сказуемите в подчертаното изречение.
Име:
Клас:

Оставете коментар