Име:
Клас:
Кога и къде се развива действието в романа „Под игото“?
Къде се развива действието в главата „Радини вълнения“?
Кое твърдение не се отнася за Събка?
Кое твърдение за главата „Радини вълнения“ е вярно?
Конфликтът в главата „Радини вълнения“ е предизвикан от:
Кой от дадените моменти е най-драматичен?
Кое от твърденията за главата „Радини вълнения“ е вярно?
Кой цитат не се отнася за Бойчо Огнянов?
Кой произнася цитата:

„Па какво сте такива втрещени? Бога ли разпна момичето? Казва си правото!“

За кого се отнася цитираното изречение:

„Тя тържествуваше, тя порасте пак, тя погледна гордо и щастливо навсякъде – и навсякъде срещна съчувствени погледи.“

Оставете коментар