Име:
Клас:
Звуковият файл съдържа диктовка, която трябва да запишете правилно, след което да извадите всички местоимения от текста и да определите вида им. Определете синтактичната функция на показателните местоимения. За целта създайте на вашия компютър документ на Word, изпълнете задачите и прикачете файла от бутона „Избор на файл“.

Оставете коментар