Име:
Клас:
Какво е поведението на гражданите преди представлението? Изберете невярното.
Изберете вярното.Сюжетът на „Многострадална Геновева“:
Какво е поведението на публиката по време на представлението. Изберете невярното.
На кого от героите принадлежи репликата:

„Не плачете, мари, Геновева е жива в гората.“

На кого от героите принадлежи репликата:

„Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители. Ако можете по-хубаво, качете се там!“

На кого от героите принадлежи репликата:

„Аз все поглеждах дали някое заптие няма да ме хване за лакътя.“

На кого от героите принадлежи репликата:

„Огнянов през плет не е видял театър.“

Кой от посочените герои не е от главата „Представлението“?
Стефчов негодува по време на представлението. Защо?
Защо Каблешков излиза на сцената?

Оставете коментар