"Не" на зависимостите

Защо казвам "Не" на зависимостите в моя живот?

Име:
Клас:

Оставете коментар