Име:
Клас:
Колко и какви видове причастия съдържа изречението?Той гледал прекопаната и полята градинка с тиха радост в очите.
Какво е по вид причастието в изречението?Той криел непрекъснато своя произход от колегите си.
В кое изречение няма причастия?
Колко причастия съдържа изречението?Тя опита да бутне клатещия се скрин към стената, но една от току-що купените вази падна и се разби с трясък върху измития мраморен под.
Коя от подчертаните думи е сегашно деятелно причастие:Камбаната биела (а) силно и известявала (б) идващите (в) към селото, че има някаква опасност, която застрашава (г) живота им.

Оставете коментар