Помогнете на Марина да свърже качествата на героите от "Златното момиче" с чертите, които притежават.
Към всяка буква, отговарящя на герой от таблицата, запишете номера на качеството, което смятате, че притежава.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Кое твърдение е вярно за приказката „Златното момиче“?
Име:
Клас:

Оставете коментар