Помогнете на Елена да напише вярната буква:


Образванието никога не е загуба на време.

По кората на дървото имаше някакво образвание.

Той не лови смисъла на думите ѝ.

Не с нувах нищо тази нощ.

Не се беше облякл подходящо за това събитие.

Не е казл на никого за инцидента, на който стана свидетел.

Калин влязъл в залата неверен.

Помогнете на Елена да членува правилно думите:

хубост

 

пост

 

пролет

 

полет

 

нощ

 

мост

 

кръст

 

болест

 

Име:
Клас:

Оставете коментар