Име:
Клас:
Попълнете правилна падежна форма на неопределително местоимение.

Казали , но не си спомнят името му.

Попълнете правилна падежна форма на отрицателно местоимение.Днес не отсъстваше от училище.
Попълнете правилна падежна форма на отрицателно местоимение.

Не трябва да се доверявате за това .

Попълнете правилна падежна форма на обобщително местоимение.

сам решава съдбата си.

Попълнете правилна падежна форма на въпросително местоимение.

повика на помощ след катастрофата?

Попълнете правилна падежна форма на въпросително местоимение.

даде покана за пролетния бал?

Попълнете правилна падежна форма на въпросително местоимение.

Не знам за   са тези красиви подаръци.

В коя от думите няма променливо Я?
В коя от думите има променливо Я?

Оставете коментар