4096124

Глагол. Време на глагола

Практически съвети, с които можете лесно да се ориентирате дали времето е минало свършено или несвършено:

1. Запомнете думата „често“, ако можете да я прибавите към глагола и се получава смислен израз, то той е в минало несвършено време.

2. Преобразувайте глагола в 3 л., ед. ч., ако се появи окончание „-ше“, той е в минало несвършено време.

Убедете се, че тези правила работят в следващата игра.

3555644

Причастия

 Причастията са части на речта, които съчетават граматически  особености и на глагол, и на прилагателно име. Като глаголни форми причастията се характризират по време – сегашни и минали. Като прилагателни имена причастията се изменат по род и число и могат да се членуват.
 В съвременния български език се различават четири вида причастия: