Тайната вечеря

Тайните на „Тайната вечеря“

 „Тайната вечеря“ е една от най-известните и ценни картини в света. Изображението е с размер 460/ 880 см. и се намира на стените на трапезарията на манастира „Санта Мария деле Грацие“ в Милано. Стенописът е нарисуван от Леонардо за неговия пок ...

Time at school can be really nice

Съюзи

  Съюзът е неизменяема част  на речта, която свързва думи в простото изречение или отделни прости изречения в едно сложно.   Съюзите са обикновено кратки думи (и, че, ала, но, или, нито, път, та, ту и др. ), но има и производни – образ ...

Христо Смирненски-j

Христо Смирненски

„Ний всички сме деца на майката земя, но чужда е за нас кърмящата ѝ гръд и в шеметния кръг на земния ни път, жадувайки лъчи, угасваме в тъма – ний, бедните деца на майката земя.“ (Откъс от стихотворението „Ний“, Христо Смирненски)   Наричан „с ...

Female student taking notes from a book at library. Young asian woman sitting at table doing assignments in college library. Vintage effect style pictures.

Време на глагола

Времето на глагола показва момента на извършване на действието спрямо момента на говорене. Глаголните времена в българския език се разделят на основни и сложни по значение.Основни глаголни времена Означават само отношение на действието към моме ...

Марк Твен

Марк Твен

Наричат го „бащата на американската литература“. Известен е с любовта си към науката и научните изследвания и дори има три свои патентовани изобретения. Първият писател, който използва пишеща машина. Началото и краят на живота му са белязани от Халее ...

4096124

Глагол. Време на глагола

Практически съвети, с които можете лесно да се ориентирате дали времето е минало свършено или несвършено:1. Запомнете думата „често“, ако можете да я прибавите към глагола и се получава смислен израз, то той е в минало несвършено време.2. Преобразува ...

под игото

Главата “Представлението” от романа “Под игото”

“Представлението” е XVII глава от първа част на романа „Под игото“. Описва епизод от културния живот на обществото в Бяла черква – представлението „Многострадална Геновева“. В центъра е темата за първите театрални представления у нас, но зад нея проз ...

3555644

Причастия

 Причастията съчетават граматически особености и на глагол, и на прилагателно име. Като глаголни форми причастията се характризират по време - сегашни и минали. Като прилагателни имена причастията се изменат по род и число и могат да се членуват ...

Clipboard01

Вдъхновяващи цитати от Елин Пелин

Великите личности умеят да вдъхновяват и да ни разкриват стойностните неща в човешкия живот. Във видеото са събрани едни от най-запомнящите се цитати на художника в слово - Елин Пелин. https://www.youtube.com/watch?v=nI9jeTy3Jwg&feature=youtu.be ...