4096124

Глагол. Време на глагола

Практически съвети, с които можете лесно да се ориентирате дали времето е минало свършено или несвършено:

1. Запомнете думата „често“, ако можете да я прибавите към глагола и се получава смислен израз, то той е в минало несвършено време.

2. Преобразувайте глагола в 3 л., ед. ч., ако се появи окончание „-ше“, той е в минало несвършено време.

Убедете се, че тези правила работят в следващата игра.

Оставете коментар