Източният вятър

След два дни Майк беше в парка. С Рон се бяха скрили зад един храст и наблюдаваха по-големите. Те си говореха за нещо важнозащото често се оглеждаха. Рон се премести към другия храст, а Майк се опита да се приближи към тях. Продължаваха да си говорят. Изведнъж зад едно от дърветата се появи Кейтелин с писмо в ръцете си. Тя го предаде на момчетата. Рон си извади пръчката и се опита да долови нещо. Чу, че в писмото става въпрос за съседното по-малко кралство. Майк и Рон се отправиха обратно към Джон, но по пътя Кейтелин ги настигна и мълчаливо даде писмото, което носеше, на Майк. В него той прочете следното:   
Здрасти, Майк,  
Не се бой. Скоро аз ще разруша този кратък мир. Изенадващо от изток ще дойде голяма война.  
С най-ужасни пожелания, Бил. 
 
След като го прочете, Майк предаде писмото на Рон, който побягна към тяхната база. Там вече бяха Джон и Дог. Когато Джон погледна писмото, разпореди на Дог веднага да разкаже за това на северните им съюзниците. И Дог побягна към земите “Сернорелд”.

Оставете коментар