2712600

Да проверим дали разбрахме!

Какво научихме дотук? Всичко важно по литература и български език за 5. клас от раздел “Митология” и “Езикът – средство за общуване” под формата на въпроси. Проверете има ли нещо, което сте пропуснали в процеса на обучение, като се опитате да дадете отговори. Kоментирайте и задавайте въпроси, ако изпитате затруднения.

Литература

Кои са първите словесни произведения на хората?

Какво е мит?

Как се разпространяват митовете? Каква е причината за това?

На какви важни за човека въпроси отговаря митът?

Какво буквално означава думата „мит“, какъв е нейният произход?

По какво митът се различава от науката?

Митът е словесен, но може да включва и действие. Какво още може да включва?

По какво се различава митът и историческата наука?

Кога са се случили събитията, за които се разказва в митовете? Може ли да се определят исторически с дати и години?

За кои събития, случили се за първи път, разказват митовете?

Конкретно ли е пространството в митовете?

По какво се различава научната представа за формата на Земята и мястото й в Слънчевата система от митологичната представа за нея?

Каква е разликата между циклично и линейно време?

Какво е ритуалът за древните хора?

Какъв е моделът на света на древните гърци?

Какво е свещено и обикновено време?

Обрисувайте посредством частите на дърво частите на света в митологичните представи.

По какво героите се различават от боговете?

Какво съществува преди появата на отделните части на света според древногръцкия мит за сътворението?

Кое е първото божество, родено от Хаос? Защо от всички части на света първо се появило то?

Коя е основната ценност в митологията?

Кои митове заемат централно място във всяка митология?

Какво представлява космосът за древните хора?

Какво означава идеята за развитието в митологията?

Какво е опозиционна двойка?

Кои други части на света се раждат от Гея?

Коя част на света е Уран?

Коя могъща животворяща сила стои в основите на новосъздаващия се свят? От кого е родена?

Коя е първата семейна общност, която се е появила на света? Кои са нейните членове?

Кои са първите противници в пораждащия се свят? Коя е причината да бъдат противници?

Кои са вторите противници в пораждащия се свят? В каква родствена връзка са помежду си?

Как Рея надхитрява мъжа си и успява да спаси Зевс?

Кой е третият поред властелин на света?

Как се казва козата, която хранела Зевс на остров Крит?

Коя е богинята Тюхе?

С какво бил пълен рогът на изобилието?

Как децата на Кронос поделили света помежду си?

На колко части бил поделен светът от децата на Кронос?

Кой е върховният бог, който властва над света от планината Олипм?

Кой бог властва над морето? Какъв е отличителният му знак?

Кой е повелител на подземното царство?

Защо повелителят на подземното царство е наричан „щедър“ и „гостоприемен“?

Кое е годишното време на Олимп?

Как се нарича най-мрачното място в подземното царство?

Кои са олимпийските богове?

Български език

Какво е езикът?

Кои са елементите на езика?

Какво е речева ситуация?

Кои са елементите на речевата ситуация? Опишете ги.

Как се характеризира общуването според условията, в които се провежда?

Каква е разликата между пряко и непряко общуване?

Кога общуваме официално?

Какви са изискванията при официално общуване?

Какво е речеви етикет?

Какво е етикетна формула? Дайте примери.

Какво е логическо ударение?

Кой е най-големият елемент на езика?

Какво представлява текстът?

Какво е абзац?

Каква е разликата между тема и подтема?

Кои думи наричаме ключови? Защо казваме, че отключват текста?

Какви видове текст познавате според целта на общуване?

Какво наричаме повествование?

Какво е характерно за текстовете за описание и тези за разсъждение? Сравнете ги.

Оставете коментар