Да научим в рима къде се пише запетая!

Разпитва Поли свойта майка:

-Къде се пише запетайка?

Отвръща майчето добро:

-Пиши я винаги пред „но“, пред „че“, пред „който“ и „която“,

ала“, „понеже“ и „когато“,

Пред „а“, „защото“, „тъй като“,

за да“, „както“, „докато“.

А още знай, детето ми,

пиши я и пред второи“,

когато изброяваш, Поли,

съществителни, прилагателни, глаголи.

-Запомних, мамо – Поли рече –

ще пиша запетаи вече.

Пред „но“, пред „че“ и пред „когато“,

пред „а“, „защото“ и „която“,

ала“, „за да“, „докато“,

понеже“, „както“, „тъй като“,

ще пиша и пред второ „и“,

щом трябва да се изброи.

Но нека впишем допълнение

за трудното ни обръщение:

когато първо то се появи,

след него запетая напиши.

Когато обръщението е в края,

пред него пишем запетая, зная.

Ако пък обръщението е в средата,

с две запетаи – пред него и след него –

спазвам правилата.

Източник: roditel.bg

Оставете коментар