Мит и митология

От векове около света и човека витаят безброй въпроси, на които дори днес науката не може да даде категорични отговори: как е възникнал светът; как се е появил човекът; кое е добро и кое зло; какъв е смисълът на живота…

Тези въпроси вълнували хората през всички епохи, включително древността,  но за разлика от нас древните хора не разполагали с научни знания. Опитайте се да си представите живота им – без научните достижения и комфорта, който са ни осигурили днес, без училище, без библиотеки, без елементарни научни представи. Как мислите се е чувствал древният човек, когато върху него се изсипвала буря, чувал гръмотевиците и виждал блясъка на светкавиците? Представял си могъщ бог, който излива своя гняв върху хората. Това бил единственият начин, по който можел да си обясни природните явления.  

Митовете са най-древните отговори на всички въпроси за света и човека. Думата „мит“ има гръцки корен и в превод означава „разказ“. Съвкупността от всички митове наричаме митология.

Древните хора вярвали, че всичко около тях се управлява от богове. Бог било слънцето, луната, земята, морето. Представяли си ги като могъщи същества, надарени с изключителни способности.

Освен за богове митовете разказват и за безстрашни герои и изключителните им подвизи. Митичните герои обикновено побеждават чудовища и даряват хората с някакви блага.

Този мироглед или опит да се обясни реалността наричаме митично мислене. Характеризира се с логика, основана на символизма. Върху тази логика впоследствие се е развивало изкуството във всичките му направления. Затова, ако не познаваме добре митовете, не бихме разчели посланията на творците. 

Друга особеност на митовете е начинът на мислене, при който две противоположни неща се разбират като свързани едно с друго: добро-зло; високо-ниско; свещено-обикновено. Наричаме ги опозиционни двойки.

Разберете повече от видеото.

Оставете коментар