img-dumi

ОТ УЧИТЕЛЯ

 Наричат съвременните деца дигитално поколение. Название, което не се нуждае от обяснение – технологиите са едно от първите неща, с които децата днес се сблъскват, опознавайки света. Явление, на което често гледаме негативно и с притеснение, но е важно да осъзнаем като реалност. Светът се променя скоростно с развитието на технологиите и човешкото съществуване е все по-трудно без дигитални умения. Тази нова реалност неизбежно се отразява и на образованието. Предизвикателство за всеки учител е да представи учебната програма, използвайки възможностите на съвременните технологии като мощен инструмент за обмен на информация и в същото време естествен начин за общуване и свързване между самите учениците. Да стимулира техните творчески заложби, като създаде възможности за творческа изява, и да ги запознае с принципите за успешно и безопасно общуване в глобалната мрежа.   

  Част от моята лична стратегия като учител по български език и литература е създаването на настоящия блог. На първо място възприемам езика като средство за комуникация. Ефективното обучение по български език трябва да бъде съобразено с промените, които навлизат с утвърждаването на социалните мрежи и Интернет като основен комуникационен канал.  Необходимо е да дадем възможност на децата да усъвършенстват този тип общуване, предоставяйки им безопасни и успешни модели.

  Обучението по литература е не по-малко предизвикателство за съвременния учител.  Да събудиш интерес и да ангажираш учениците с темите от учебното съдържание невинаги е лесно постижима задача във времена, в които мултимедията все по-убедително измества традиционната книга. Но това още веднъж доказва, че съвременните технологии са мощен стимул за децата и от нас зависи да бъде използван за създаване и поддържане на интерес към учебния материал.

  Вярвам, че ефективното обучение по български език и литература трябва да създава и усъвършенства преди всичко уменията на децата да общуват и да изразяват себе си в условията на информационната ера, в която живеем. Да предоставя възможност за творчество на всички нива, включително използването на технологии и мултимедия. Настоящият блог  е един от многото възможни инструменти.  

 

2 Responses

Оставете коментар