Тест

 Тест за проверка на знанията в 6. клас 

   Прочетете текста и разгледайте снимките, за да изпълните задачите.

 Цветята имат свой символен език, чрез който изразяват нашето лично отношение, нашата обич, уважение и възхищение, мълчаливо признание и подкрепа или радост от живота и красотата на мига. Те проправят път към сърцата на хората, дарявайки внимание, топлота и симпатия. Всеки повод е достатъчно добър да се поднесе букет цветя.

 В началото на XX век се разпространява символен език на цветята, чрез който нашите прадеди са общували помежду си и са обяснявали чувствата си, без да кажат нито една дума, само с помощта на цветята.

 Какво говорят цветята? Момината сълза изповядва горещата любов на лиричен обожател, който се стеснява да говори за чувствата си. Лалето говори, че от приятелството до любовта има само една крачка. Червеният карамфил най-често разкрива хармонична, истинска любов. Герберът издава, че подаряващият цветята иска да покаже колко е щедър. Фрезиите са вестителите на романтична любов. Гергината (далията) символизира горда любов, непризнаваща компромиси.

 Дори и да не вярвате във всичко това, със сигурност ще ви бъде приятно да научите, че растенията във вашия дом или офис ви помагат да станете по-добри, а плановете ви да бъдат по-успешни. Можете да подберете стайни цветя, с които ще се чувствате по-комфортно и може би ще сте пощастливи. Важното е да вярвате в това, понеже вярата е половината от успеха. Цветята ще донесат положителна промяна във вашия дом само ако им се радвате и се грижите за тях

Кое твърдение е вярно за връзката между текста и снимките?
Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от текста и от снимките?
Кое цвете е описано в текста с неговия цвят?
Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от текстаЦветето гергина символизира .
Кое от цветята на снимките не е свързано с информацията от текста?
Какво изразява подчертаната част в изречението?

Можете да подберете стайни цветя, с които ще се чувствате покомфортно и може би ще сте по-щастливи.

В кой ред е посочено вярно значението, с което глаголът “да вярвате” е употребен в текста?
Коя дума не е синоним на думата „хармонична“, употребена в текста?
Като се има предвид информацията в текста кое от посочените цветя символизира истинската любов?
Запишете с думи броя на сказуемите в подчертаното изречение.
Име:
Клас: