Тест

 Тест за проверка на знанията в 6. клас 

Прочетете текста, за да изпълните задачите към него (1-8 въпрос).
Орхидеите, или Салепови, са семейство покритосеменни растения с описани 800 рода и 25 000 вида. Името им идва от гръцката дума orchi. Думата за първи път е използвана от смятания за „баща“ на ботаниката древногръцки учен Теофраст в книгата му „Естесвена история на растенията“. Орхидеите са разпространени в цял свят с изключение на пустините и Антарктика. Преобладаващата част от тях се срещат в тропическите региони, най-вече Азия, Южна и Централна Америка. Орхидеи са откривани и отвъд антарктическия кръг, в Патагония. В България естествено разпространени са 26 рода с около 60 вида. От тях 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. В зависимост от начина на добиване на хранителни вещества орхидеите може да се групират в различни категории. Стъблата на орхидеите са твърде различни при отделните видове – изправени, дълги, стелещи се, виещи се и силно скъсени. Много орхидеи образуват надебелени стъбла и надебелени части на стъбла, в които се натрупва резервна вода за прекарване на неблагоприятния период. Листата на орхидеите са прости, с различна форма, разположени последователно или по няколко в снопчетата на върха. Цветовете са разположени поединично или в съцветия. Те са много разнообразни по размери, форма, багри и съчетание на багрите. От грудката на определени видове орхидеи се произвежда брашно, богато на скорбяла и хранителни вещества. Прашецът, който се добива от тях, може да се използва за сгряващи зимни напитки, подсладени със захар или мед, както и за приготвяне на пудинг. Още в миналото хората са приготвяли популярната и днес напитка салеп.
Прочетете изречението и изпълнете задачите към него (9-11 въпрос):
Още в миналото хората са приготвяли популярната и днес напитка салеп.