ТЕСТ

 за установяване на знания и умения на учениците от6. клас 

Име:
Клас: