Строеж на просто изречение

Тест за проверка на знанията в 5. калс

Име: