Части на изречението

Практически задачи

flowers-4251213_640

Попълнете кръстословицата, като откриете търсените части на изречението в текста. 


1. Обстоятелствено пояснение, изразено чрез степенувано наречие за начин. Запишете наречието, премахвайки степенуването.
2. Определение, изразено чрез съществително име от ж.р., ед. ч., членувано.
3. Определение, изразено чрез относително прилагателно, м.р., ед. ч. нечленувано.
4. Определение, изразено чрез местоимение, първо лице, ед. ч.
5. Определение, изразено чрез съществително име, м.р., ед. ч., членувано.
6. Обстоятелствено пояснение, изразено чрез наречие за време.
7. Допълнение, изразено чрез съществително име, м.р., ед. ч., членувано.