Попълнете кръстословицата. 


1. Образувайте и запишете отрицателна форма на минало свършено деятелно причастие от глагола „уча“ в ж. р., ед. ч., нечленувано.
2. Минало несвършено деятелно причастие от глагола „ходя“ в мн. ч.
3. Минало свършено деятелно причастие от глагола „успея“ в м. р., ед. ч., членувано.
4. Сегашно деятелно причастие от глагола „чистя“ в ж. р., ед. ч., нечленувано.
5. Сегашно деятелно причастие в отрицателна форма от глагола „търпя“, м.р., ед. ч., членувано.
6. Относително местоимение във винителен падеж.
7. Неопределително местоимение в дателен падеж.
8. Неизменяема част на речта, която изразява отношение между думите и няма самостойна синтактична роля.