ОНЛАЙН ТЕСТ

по
български език
Прочетете текста и изпълнете задачите. 
В своето хилядолетно съществуване българският народ е създал изключително разнообразни и ценни изкуства. Особено скъпо духовно достояние на нашия народ е неговото словесно творчество – народните умотворения, в които са се съхранили народната мъдрост и добродетели, поетичният народен гений и красотата на българския език.
У дома, в полутъмната стая, осветена от припламващата светлина на огнището, или под звездното небе сладкодумен разказвач омайва с приказките си. „Слушаш, слушаш и се забравяш… Затова има приказки, затова са ги хората измислили. И песните са за това… да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек“ – твърди Елин-Пелиновия герой от разказа „Косачи“.
Приказките разказват занимателни случки и интересни приключения. Героите са най-различни – селски момък и девойка, мъдър старец, алчен богаташ и работлив бедняк, хитра лисица и глупав вълк.
В приказките народът е отразил вярата си в силата на труда и знанията, в победата на правдата; вплел е мечтите си за по-красив живот. Приказките пренасят във вълшебната страна на вечното добро, побеждаващо злото.
Пословицата „Приказките нямат младост и не стареят“ много точно характеризира това мъдро народно словесно изкуство.