Тест за проверка на знанията по БЕЛ в 5.клас

Отговорете вярно на въпросите и запишете постижението си в ранглиста: