За нас

   Блогът vchass.online представя учебното съдържание по български език и литература в прогимназиален етап на образованието, използвайки възможностите на съвременните технологии, от една страна, като мощен инструмент за обмен на информация, а от друга – като естествен начин да се стимулира интересът на съвременните ученици. Предоставя разнообразие от електронни ресурси на достъпен и разбираем език. Високотехнологичното и интерактивно съдържание е от особено голяма помощ при дистанционно обучение и при самостоятелната подготовка на учениците.  

   И не на последно място – блогът е пространство за творческа изява, в което децата осъзнават може би за първи път силата на словото и се запознават с принципите за успешно общуване и изразяване в Интернет.