ПОМОГНЕТЕ НА ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ ДА РЕШАТ ДОМАШНИТЕ СИ РАБОТИ.