Задача "Виртуална класна стая"

  Разгледайте внимателно виртуалната класна стая. Вашата задача е да влезете в ролята на езикови детективи и да изпълните петте мисии, които са заложени в нея. Всеки предмет от стаята може да ви отведе към тях. Съберете всички думи от мисиите. Ако се справите, пред вас ще се разкрие една неостаряваща мъдрост.

Запиши изречението, което състави тук.
Име:
Клас: