Видеоуроци

Разработени в помощ на часовете по български език и литература. Темите са съобразени с образователните изисквания на действащата учебна програма.